Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

Osobní údaje:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém jsem je uvedl ve výše uvedeném formuláři a případně připojeném životopise.

 

Správce/zpracovatel:

Souhlas je udělen společnosti Sephora s.r.o., IČ 26491788 se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85605, jakožto správci (dále jen “správce”). Beru na vědomí, že osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím elektronických systémů společnosti Datacruit s.r.o., IČ: 035 45 652, se sídlem: Václavské náměstí 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233459.

 

Účel:

Souhlas je udělen pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u společnosti Sephora s.r.o. a zasílání nabídek na volné pracovní pozice u společnosti Sephora s.r.o.

 

Doba:

Souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat.

 

Poučení:

Dále beru na vědomí, že jsem byl tímto poučen o svém právu na informace o tom, jaké osobní údaje jsou o mne zpracovávány, o svém právu na opravu nepřesných osobních údajů, o tom, že pokud dojde k porušení povinností uložených zákonem č. 101/2000 Sb., mám právo při splnění zákonných podmínek žádat správce/zpracovatele, aby se zdržel protiprávního jednání a odstranil závadný stav, aby byla provedena oprava osobních údajů tak, aby byly správné a přesné, aby byly osobní údaje zablokovány a/nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům, o právu požadovat přiměřené zadostiučinění v souladu s občanskoprávními předpisy, pokud byla dotčena má osobnostní práva, o právu požadovat náhradu případné vzniklé škody a o právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Více informací naleznete na webových stránkách www.uoou.cz.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.